Incheckning:
Innan Du åker in på campingområdet måste du checka in via campingens reception. Där erhåller Ni Er klisterlapp för bilen. Observera endast tillåtet med 1 bil per campingplats. Bilar utan klisterlapp kommer ej in på området.

Parkering:
Campingfordon måste ställas upp på förhyrd tomt enligt gällande regelverk. Respektera och håll säkerhetsavstånd, notera alltid hur grannen ställt sin vagn.  Känner du dig osäker, kontakta personal.

Kontaktinformation:
Campingvärdar, ordningsvakter och övrig personal är ansvarig för lugn och ordning, och hjälper till om det uppstår problem. Telefonnummer till vaktchef 0721-90 16 82.

Öppettider:
Campingen öppnar  2 juli 2019 tisdag och stänger 7 juli 2019
Campingreceptionens öppettider 07.00 – 24.00 (ring innan vid senare incheckning).
Vid speciella önskemål om t ex ”granne” ska kunna garanteras boka flera platser i samma bokning.
Vid frågor maila camping@sockerfabriken.se Alt. Tel 072-190 16 79

Tält/ Storlek:
All tältutrustning av normal typ och storlek får användas. Det är inte tillåtet att sätta upp så kallade tälthus av permanent karaktär. Husvagnar ska vara inregistrerade för användning till motordrivet fordon. 

Egna fasta anordningar vid tält eller husvagn, såsom staket och skyddsvallar är inte tillåtna. Vindskydd (tygmaterial) är tillåtet men får inte placeras närmre en väg (eller tomtgräns) än 1,5 meter. Tomten får ej heller inhägnas utan ska kunna passeras av gäster och personal. Golv av materialet tillåtet, men ska avlägsnas vid uthyrningsperiodens slut. Respektera andras önskan om att få vara i fred. Motorfordonstrafik på campingområdet får endast ske mellan områdets infart och den egna campingtomten. 

Trafik och buller:
Fordonstrafik på området är inte tillåtet från 02.00 till 08.00, med undantag för campingens egna nyttofordon samt räddningstjänst, polis och bevakningsbolag. Tag hänsyn till dina grannar med hänvisning till spelande av musik. Det innebär normal ljudstyrka under dagen och tystnad mellan 02.00 – 08.00. 

Grillning:
Grillning sker på anvisade platser vid torrt väder. Brandsläckare och brandfiltar finns utplacerade runt om på campingen (se karta). Rör endast denna utrustning vid behov.

Toaletter o duschar
Toaletter och duschar m.m. finns i anslutning till receptionen och på särskilt anvisade områden.

Restaurang & livsmedel:
Restaurang och livsmedel finns på området med dem vanligaste livsmedlen, hygienartiklar samt smörgåsar, tobak och grill & pizzamenyer.

Övrigt:
Gråvatten får ej förvaras i öppna kärl, eller släppas ut direkt på marken, och ska tömmas vid våra latrintömningar. Håll ordning inom förhyrd campingtomt. Tvätt av bil eller campingfordon är inte tillåtet på campingens område.
Försäljning eller annan affärsdrivande verksamhet får inte ske inom campingområdet, för undantag krävs skriftligt tillstånd från campingföretaget. På området finns containrar utställda. Där skall avfall sorteras och vi tar endast emot de material som det skyltas om. Campingen och dess personal har inget ansvar för dina ägodelar. Skada som uppstår på campingplatsens område må betalas av skadegöraren, även om skadan skett ofrivilligt.
Var aktsam om naturen.
Vid avresa städa din tomt ordentligt. 
På campingområdet finns ett antal påbuds- och förbudsskyltar, dessa ska givetvis följas. Respektera att det på området finnas fasta installationer då detta normalt är i bruk som flygplats, exempelvis landningsljus m.m. Åverkan på dessa innebär att du blir ersättningsskyldig för att återställa dessa.
 

Vid brott mot någon av våra ordningsregler, äger personalen rätt att omedelbart avvisa dig och dina tillhörigheter från campingområdet, och även möjligheten att på din bekostnad avlägsna fordon och utrustning. Avvisning innebär ingen återbetalning av campingavgifter. Tänk på att vid utcheckning ska er ruta vara tömd på skräp, annars debiteras en kostnad på 1000:-!